Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny
en de ru pl

Nasze usługi

+

Diagnostyka kulawizn

Podstawą leczenia schorzeń ortopedycznych jest ich właściwa diagnostyka. W naszej klinice utrzymujemy standardy postępowania przyjęte w najlepszych światowych placówkach diagnostyki ortopedycznej dla koni. Badanie kliniczne, znieczulenia diagnostyczne oraz nowoczesne techniki obrazowania pozwalają nam postawić diagnozę oraz wdrożyć właściwą terapię.


Osoba do kontaktu:
dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362
lek. wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...


Badanie ortopedyczne ma swój określony schemat. Zaczyna się wywiadem – zebraniem istotnych informacji na temat pacjenta oraz występującej kulawizny lub innego problemu ortopedycznego.

Następnie przechodzimy do badania klinicznego, w którym poprzez oglądanie i palpację poszczególnych części ciała konia jesteśmy w stanie stwierdzi

czy budowa anatomiczna predysponuje go do konkretnych schorzeń oraz czy nie ma wyraźnych oznak urazów (obrzęki, zgrubienia, etc.).

Kolejnym etapem są próby zginania. Polegają one na zgięciu określonych stawów w kończynach konia (przez konkretny czas) oraz obserwacji czy dana próba prowokacyjna wpłynęła na jego ruch (pozwala wykryć także problemy podkliniczne).

W dalszej kolejności koń jest oglądany w ruchu na prostej oraz na kołach na twardym i miękkim podłożu. Często koń jest także badany pod jeźdźcem (zwłaszcza przy mało wyraźnych kulawiznach). Wskazane jest, aby przywieźć sprzęt danego konia (gdy koń diagnozowany jest w klinice), co dodatkowo umożliwi sprawdzenie jego dopasowania.

Po obejrzeniu konia w ruchu przystępujmy do znieczuleń diagnostycznych, pozwalających na określenie okolicy anatomicznej, która jest źródłem bólu. Po jej zlokalizowaniu stosujemy narzędzia diagnostyki obrazowej pozwalające zidentyfikować zmiany patologiczne – w pierwszej kolejności zdjęcia rentgenowskie i/lub badanie ultrasonograficzne. Natomiast przy trudniejszych diagnostycznie przypadkach badanie scyntygraficzne lub rezonans magnetyczny.

Prawidłowo postawiona diagnoza jest jedyną słuszną drogą do wdrożenie odpowiedniego leczenia połączonego z właściwą rehabilitacją i zakończonego sukcesem, czyli powrotem do wcześniejszej sprawności.

+

Medycyna sportowa


Jest to dziedzina weterynarii gdzie aby osiągnąć sukces musi spotkać się wiedza lekarska w zakresie biochemii, fizjologii i ortopedii z zaangażowaniem ze strony właściciela, trenera i jeźdźca. Dzięki takiej współpracy nasi podopieczni osiągają duże sukcesy na sportowych arenach.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. + 48 784 094 394

+

Badanie kupno - sprzedaż


Wnikliwe badanie kliniczne w połączeniu z badaniem radiologicznym i endoskopowym pozwala obiektywnie ocenić aktualny stan zdrowie konia oraz oszacować czy nie jest on przeszkodą w zamierzonym kierunku użytkowania.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394


+

Medycyna regeneracyjna

Każdy organizm posiada zdolności naprawcze uszkodzonych tkanek. Poprzez zastosowanie odpowiedniej terapii regeneracyjnej jesteśmy w stanie je przyspieszyć a także poprawić jakość nowo powstałej tkanki. Zapraszamy do zapoznania się z metodami terapeutycznymi stosowanymi w naszej klinice lub bezpośredni kontakt.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362


Osocze bogatopłytkowe z krwi Komórki pluripotencjalne ze szpiku IRAP PRO STRIDE
+

Osocze bogatopłytkowe z krwi


Jedną z obecnie najpowszechniej stosowanych terapii regeneracyjnych w leczeniu urazów ścięgien jest terapia z użyciem bogato płytkowego osocza krwi- z ang. platet rich plasma- PRP. Proces sporządzenia preparatu polega na pobraniu krwi pacjenta, a następnie poprzez procesy wirowania wyselekcjonowania z niej małej ilości homogenatu plazmy bogatej w endogenne czynniki wzrostu (IGF-1, TGF, PDF i inne). Czynniki te przyspieszają procesy naprawcze uszkodzonych włókien, powodują wzmożenie proliferacji i różnicowania komórek.

Tak przygotowany preparat jest podawany w injekcji pod kontrolą ultrasonografu wprost w uszkodzony obszar. Cała procedura nie zajmuje więcej niż 90 minut.

+

Komórki pluripotencjalne ze szpiku

Pluripotencjalne komórki jednojądrzaste charakteryzują się nieograniczoną liczbą podziałów i zdolnością różnicowania się w inne wyspecjalizowane komórki organizmu m.in. w komórki budujące więzadła i ścięgna – tenocyty. Dzięki podaniu celowanemu w miejsce uszkodzonej tkanki, komórki te stanowią magazyn komórek naprawczych. Procedura polega na pobraniu szpiku kostnego z mostka pacjenta (zabieg wykonywany jest na koniu stojącym, poddanym sedacji oraz znieczuleniu miejscowym. Pobrany materiał poddawany jest wirowaniu w specjalnej maszynie, która oddziela poszczególne frakcje komórek tworząc preparat komórkowy. W naszej klinice stosujemy połączenie wyżej opisanej metody z osoczem bogatopłytkowym PRP. Przygotowany homogenat autogennych komórek płytkowych i szpikowych podawany jest dościęgnowo w miejsce uszkodzenia pod kontrolą USG. Tego typu kombinacja najefektywniej przyspiesza proces regeneracji oraz zwiększa jakość powstałej blizny.

+

IRAP

Alternatywną metodą stosowaną w leczeniu urazów ścięgien oraz zmian zapalnych w obrębie stawów jest Orthokine®vet irap. Proces polega na na podaniu autologicznych białek surowicy wytworzonych z własnej krwi pacjenta, która zostaje poddana procesowi inkubacji. Substancje te mają za zadanie zniwelować proces toczącego się zapalenia oraz przyspieszyć regenerację tkanek.

Proces przygotowania preparatów trwa od 8 do 24 godzin. Uzyskany materiał można zamrozić i podać w późniejszym okresie w/g potrzeb. W przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów zaleca się przeprowadzenie serii minimum 3 zastrzyków odstępach siedmiodniowych.

+

PRO STRIDE

Jest to najnowsza metoda terapii mająca na celu zniesienie bólu i stanu zapalnego w obrębie stawu. Efekt ten osiągamy poprzez podanie miejscowe skoncentrowanego preparatu zawierającego komórki, płytki krwi, czynniki wzrostu oraz białka przeciwzapalne pozyskane z krwi pacjenta podczas krótkiego wirowania. Zaletą tej metody jest długotrwały efekt po jednorazowym podaniu oraz naturalny skład preparatu, przez co nie występują efekty uboczne tak jak przy długofalowym podawaniu do stawów leków sterydowych.

+

Rezonans magnetyczny

Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego umożliwia nam wgląd w obszary standardowo nie dostępne dla innych metod obrazowania. Najlepszym tego przykładem są struktury zamknięte w obrębie puszki kopytowej, która stanowi barierę dla fal dźwiękowych mocno ograniczając ich zastosowanie. Podobnie nie widoczne w obrazie radiologicznym są wczesne zmiany w obrębie kości, tkanki podchrzęstnej i chrząstki stawowej.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Badanie to przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym po uprzednim usunięciu wszystkich podków. Jeżeli nie wymagane są dalsze badania lub czynności terapeutyczne, koń może następnego dnia opuścić klinikę.
+

Scyntygrafia

Jest to nowoczesna i całkowicie obiektywna metoda obrazowania umożliwiająca wczesne wykrywanie istniejących zmian patologicznych w obrębie układu kostnego, jeszcze przed powstaniem zmian radiologicznych.

Inne wskazania do przeprowadzenia scyntygrafii:

• podejrzenie problemów w okolicy trudnej do zobrazowania np miednica, kręgosłup czy bliższy odcinek kończyn;

• diagnostyka obniżonej wydolności sportowej;

• kulawizny mało wyraźne lub pochodzące z więcej niż jednej kończyny;

• u koni niebezpiecznych


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362Czytaj więcej...
+

Czytaj więcej...

Badanie to wykonuje się w sedacji na stojącym koniu. Po podaniu dożylnym radioaktywnego izotopu krąży on po organiźmie osadzając się w kościach, w miejscach o zwiększonym metaboliźmie. Następnie specjalnie zaprojektowaną do tego kamerą skanuje się konia wykrywając miejsca nagromadzenia się radionuklidu.

Koń musi pozostać w izolacji minimum 72 godziny po podaniu izotopu. W tym czasie jest on metabolizowany i w całości usuwany z organizmu. Badanie to dla konia jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne.

+

Radiologia

Badanie radiologiczne jest najszerzej stosowaną techniką obrazową wykorzystywaną w weterynarii. Za jej pomocą możemy zobrazować patologię w obrębie tkanki kostnej, co ma znaczenie w prognozowaniu na przyszłe użytkowanie konia. Na wyposażeniu kliniki są trzy nowoczesne cyfrowe systemy do pozyskiwania zdjęć rentgenowskich najwyższej jakości, w tym dwa mobilne co umożliwia pełną diagnostykę także w terenie.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

+

Ultrasonografia

Diagnostyka ultrasonograficzna jest nieocenionym narzędziem w przypadku patologii obejmującej tkanki miękkie, głownie ścięgna i więzadła ale także struktury zamknięte w obrębie klatki piersiowej czy jamy brzusznej. Ultrasonografia pozwala na precyzyjne zlokalizowanie zmian i ocenę ich rozległości, dzięki czemu pomocna jest w dobraniu odpowiedniego leczenia oraz monitorowaniu procesów naprawczych.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

+

Artroskopia

Jest to mało inwazyjny zabieg usunięcia wolnych fragmentów tzw. chipów ze stawów.


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek. wet. Miłosz Grabski tel. + 48 506 589 702


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

W przypadku gdy nie została dostarczona wcześniej dokumentacja radiologiczna każdy pacjent przed zabiegiem ma wykonywane zdjęcie RTG przeznaczonego do operacji stawu. Celem dokładniejszej lokalizacji dodatkowo wykonuje się badanie ultrasonograficzne. Jeżeli są państwo zdecydowani na przeprowadzenie zabiegu artroskopii a nie posiadacie pełnej dokumentacji radiologicznej to jest to najlepszy moment aby uzupełnić braki i w przypadku stwierdzenia innych wolnych fragmentów usunąć je podczas jednego zabiegu.

Artroskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Ryzyko z nim związane opisane w zakładce "znieczulenie ogólne". W okolicy stawu wykonuje się dwa małe nacięcia skóry. Przez jedno z nich do wnętrza stawu wprowadzane jest narzędzie chirurgiczne, przez drugie kamera, umożliwiająca obserwację pracy tego pierwszego. Jednocześnie ocenie podlega chrząstka stawowa oraz w przypadku kolana, więzadła łąkotki co ma znaczenie prognostyczne na przyszłe użytkowanie sportowe konia. Po usunięciu wolnego fragmentu wnętrze stawu jest oczyszczane Shaverem i płukane.

Pacjent pozostaje pod opieką personelu kliniki minimum 10 dni po zabiegu, kiedy wyjmowane są szwy skórne. Rutynowo w okresie pooperacyjnym wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie celem potwierdzenia prawidłowości wykonanego zabiegu.

W dniu wyjazdu właściciel otrzymuje komplet dokumentów konia wraz z planem ruchu i zaleceniami na najbliższe miesiące.

+

Znieczulenie ogólne

Aby bezpiecznie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w większości przypadków wymagane jest unieruchomienie pacjenta oraz zniesienie czucia bólu. Można to osiągnąć za pomocą sedacji i znieczulenia miejscowego lub znieczulenia ogólnego. Jak większość procedur weterynaryjnych wiąże się ona z pewnym ryzykiem, dlatego zanim właściciel podpisze zgodę na zabieg powinien zapoznać się z listą najczęściej występujących powikłań.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Na wstępie przeprowadzane jest badanie kliniczne, które ma na celu wykrycie schorzeń mogących być przeciwwskazaniem do znieczulenia ogólnego, głównie tych dotyczących układu sercowo-naczyniowego i płuc. Celem dokładniejszej analizy stanu zdrowia pacjenta wykonywane jest badanie morfologiczne krwi.

Aby nie obciążać nadmiernie przewodu pokarmowego konia w dniu zabiegu nie otrzymuje on paszy treściwej ani objętościowej. Po podaniu leków z grupy uspokajających pacjent jest przygotowywany do zabiegu- do żyły jarzmowej wprowadza się kateter a okolicę zabiegu goli i wstępnie myje. Po farmakologicznym położeniu konia jest on transportowany przy pomocy dźwigu na stół operacyjny. W przypadku zabiegów chirurgicznych w sposób sterylny przygotowywane jest pole operacyjne. U pacjentów kierowanych na rezonans magnetyczny od razu przystępuje się do badania.

Znieczulenie ogólne prowadzone jest przez doświadczonego anestezjologa przy pomocy nowoczesnej aparatury do narkozy wziewnej z wykorzystaniem izofluranu a wszystkie czynności życiowe pacjenta są na bieżąco monitorowane. Po skończeniu zabiegu pacjent trafia do boksu wybudzeniowego gdzie pod okiem anestezjologa następuje powrót do świadomości.

Ryzyko powikłań u pacjentów kierowanych na planowe zabiegi chirurgiczne jest znacznie mniejsze (występują u około 0,6% operowanych pacjentów) niż u tych ze złym stanem zdrowia u których zachodzi konieczność natychmiastowego zabiegu chirurgicznego ratującego życie.

Powikłania mogące wystąpić w trakcie znieczulenia ogólnego lub w okresie wybudzania z niego:

• zatrzymanie akcji serca i oddychania- leki stosowane przy znieczuleniu ogólnym działają depresyjnie na układ krążenia i oddechowy a konie mogą być na nie bardzo wrażliwe. Resuscytacja u tego gatunku jest trudna i mało skuteczna.

• uszkodzenia tkanek- mają miejsce w trakcie indukcji i wybudzania ze znieczulenia; te dotyczące mięśni lub nerwów (mięśniochwat, neuropatia) występują najczęściej u koni o dużej masie mięśniowej z uwagi na zmniejszone ukrwienie, ale także na skutek ucisku wynikającego z ułożenia pacjenta na stole operacyjnym. Jednym z najpoważniejszych w skutkach powikłaniem występującym w tym okresie są złamania kości długich, które w najgorszych przypadkach jest wskazaniem do eutanazji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia jakichkolwiek urazów w trakcie kładzenia i wybudzania ze znieczulenia ogólnego w klinice są specjalnie zaprojektowane boksy o miękkich ścianach i podłodze. Ponadto pacjent ma założone ochraniacze na kończyny i głowę. Osoba kontrolująca przebieg znieczulenia pozostaje z koniem do momentu, kiedy na podstawie odruchów czaszkowych sądząc, jest on dostatecznie świadomy, aby podjął próbę wstania.

• kolka w okresie okołooperacyjnym- wtórnie do zmniejszonej perystaltyki jelit; wymaga interwencji lekarskiej, ale najczęściej nie stanowi zagrożenia życia;

Zwiększone ryzyko obejmuje pewne grupy zwierząt tj: źrebięta, klacze źrebne i konie powyżej 14 roku życia. Niekorzystnie wpływ ma także przedłużające się znieczulenie oraz w przypadku koni chorych.

Należy pamiętać że KAŻDA injekcja może spowodować reakcję organizmu na zastosowany lek. Może wystąpić w formie miejscowych zmian w postaci ropni lub uogólnionej pokrzywki. Istnieje również ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego stanowiącego zagrożenie życia pacjenta.

+

Zabiegi chirurgiczne

W klinice przeprowadzane są tylko planowe zabiegi chirurgiczne dotyczące układu kostnego jak i tkanek miękkich. Pacjenci z objawami kolkowymi kwalifikującymi do zabiegu chirurgicznego odsyłani są do kliniki specjalizującej się w tego typu operacjach.


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek. wet. Miłosz Grabski tel. + 48 506 589 702

+

Laboratorium

Dzięki wyposażeniu naszego laboratorium możemy na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjentów na podstawie analizy biochemicznej i morfologii krwi. Ponadto istnieje możliwość wykonania szybkiej diagnostyki cytologicznej oraz testów alergicznych z krwi w przypadku schorzeń układu oddechowego.

W zakresie bardziej specjalistycznych badań współpracujemy z laboratoriami z terenu Polski i zagranicy.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Endoskopia dróg oddechowych

Badanie endoskopowe układu oddechowego pozwala zobrazować stany patologiczne w obrębie przewodów nosowych, worków powietrznych, gardła, krtani, tchawicy oraz oskrzeli. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania materiału do dalszych badań laboratoryjnych czy histopatologicznych w przypadku zmian rozrostowych.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Okulistyka

Zajmujemy się diagnostyką najczęściej występujących schorzeń okulistycznych u koni. Wykorzystywany do tego specjalistyczny sprzęt umożliwia nam zobrazowanie detali, które mają znaczenie w monitorowaniu skuteczności podjętego leczenia.+

Gastroskopia

Zmiany o charakterze owrzodzeń błony śluzowej przedniego odcinka przewodu pokarmowego są powszechnie spotykanym problemem zdrowotnym u koni, bez względu na wiek czy sposób użytkowania, a diagnoza możliwa jedynie na podstawie badania gastroskopowego. Badanie to zalecamy pacjentom z nawracającymi kolkami, biegunkami, o słabej kondycji fizycznej oraz tych koni które nie uzyskują spodziewanych wyników w sporcie.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Pacjent przed badaniem gastroskopowym powinien nic nie jeść minimum 12 godzin przed zabiegiem, a na ostatnie 4 powinien mieć ograniczony także dostęp do wody. Aby osiągnąć taki efekt koń pozostawiony jest na noc w boksie z trocinami i rezygnujemy z wieczornego odpasu. W przypadku gdy nie jest to możliwe w warunkach domowych pacjent taki powinien przyjechać do kliniki dnia poprzedzającego badanie.

Po uspokojeniu konia zakładana jest sonda nosowo-żołądkowa i płukany jest żołądek z resztek pokarmu. Po usunięciu pozostałości tą samą drogą wprowadzana jest kamera która umożliwia podgląd stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. W przypadku obecności zmian rozrostowych możliwym jest pobranie materiału do badań histopatologicznych.

Z uwagi na wykorzystanie przenośnego sprzętu badanie to może także zostać wykonane w warunkach terenowych.

+

Stomatologia


Opieka stomatologiczna obok wizyt kowali, szczepień i odrobaczeń jest nieodzownym elementem profilaktyki zdrowotnej u koni i wynika z uwarunkowań anatomicznych.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Poprzez korekcję uzębienia umożliwiamy właściwe rozdrabnianie paszy a przez to prawidłowe procesy trawienne oraz zapewniamy komfort podczas użytkowania jeździeckiego.

Po farmakologicznym uspokojeniu konia przeprowadzane jest pełne badanie jamy ustnej oraz, w razie konieczności, dalsze procedury diagnostyczne takie jak badanie radiologiczne czy endoskopowe górnych dróg oddechowych i/lub systemu zatok.

Zabieg usunięcia zębów policzkowych przeprowadzone są na stojącym koniu w sedacji i znieczuleniu miejscowym.W przypadkach skomplikowanych zęby usuwane są w znieczuleniu ogólnym. Proszę zapoznać się z ryzykiem jakie się z nim wiąże.

Kiedy w konsekwencji problemów z zębami wystąpi zapalenie zatok przynosowych pacjent ten wymaga hospitalizacji połączonej z codziennymi zabiegami płukania zainfekowanych struktur oraz kontrolnymi badaniami endoskopowymi zatok. Badania te wiążą się z koniecznością trepanacji kości głowy- w zależności od wskazań może to być otwór średnicy 2cm lub odsłonięcie większej powierzchni czaszki.

+

Choroby wewnętrzne

Zajmujemy się diagnostyką i terapią chorób wewnętrznych koni. Pomocny w tym jest wysokiej klasy sprzęt weterynaryjny taki jak ultrasonograf czy endoskop a także wyposażenie naszego laboratorium.


Osoby do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Fizjoterapia

Doceniamy wartość fizjoterapii, dlatego często stosujemy różnego typu zabiegi rehabilitacyjne po to, by wspomóc leczenie główne schorzeń ortopedycznych.

W zależności od typu oraz czasu trwania kontuzji plan rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych konie mają zapewnioną codzienną porcję ruchu- w zależności od wskazań w karuzeli lub na lonży.


Laseroterapia Terapia falą uderzeniową EQultrasound TENS Terapia zimnem Bieżnia wodna
+

Laseroterapia

Terapia przy pomocy LASERA WYSOKOENERGETYCZNEGO leczy tkanki poprzez ich regenerację na poziomie komórkowym. Spójne, monochromatyczne światło laserowe mocno stymuluje procesy gojenia oraz regeneracji większości tkanek biologicznych. Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną zimną laseroterapią i charakteryzuje się bardzo dużą głębokością przenikania. Terapia laserem zmniejsza obrzęk i stan zapalny w obrębie tkanek, przyspiesza gojenie ran i uśmierza ból. Wpływa na uelastycznienie i ulepszenie jakości blizny po urazach ścięgien.
+

Terapia falą uderzeniową

Terapia falą uderzeniową jest jednym z najlepszym sposobów leczenia przewlekłych schorzeń ortopedycznych koni, takich jak urazy przyczepu górnego mięśnia międzykostnego czy zapaleń ścięgien. Poza przyspieszeniem procesów gojenia i poprawą jakości nowo powstałej tkanki osiągamy efekt przeciwbólowy. Zabiegi wykonuje się 3-4 krotnie w odstępach 10-14 dni. Generator fali uderzeniowej jest maszyną przenośną, także istnieje możliwość przeprowadzenia terapii w warunkach stajennych. Wielką zaletą tej metody jest trwałość rezultatów, brak efektów ubocznych oraz możliwość jej stosowania w kombinacji z tradycyjnymi metodami leczenia.
+

EQultrasound

Jest to terapia wykorzystująca ultradźwięki niskiej częstotliwości. Jej zaletą jest głębokość działania, całkowita bezbolesność oraz możliwość wykonania zabiegu w stanach ostrych. Dzięki wykorzystaniu trzech rodzajów sond, mamy możliwość działania na wielu płaszczyznach. Efekt ciepła głębokiego i wibracji wykorzystywany jest w rehabilitacji kontuzji mięśniowych zaś działanie akustyczne sprzyja regeneracji zarówno tkanek miękkich jak i tkanki kostnej. Należy pamiętać, że EQultrasound może być stosowane jako substytut fali uderzeniowej lub jako urządzenie wspomagające tą terapie. Znajduje on zastosowanie podczas leczenia uszkodzeń ścięgien, stanów zapalnych kości i stawów oraz „wygładzaniu” zwapnień.
+

TENS

Powierzchowna stymulacja elektryczna nerwów jest wykorzystywana głównie celem zahamowania odczuwania bólu w jednostce chorobowej Head Shaking

+

Terapia zimnem

W przypadku schorzeń ortopedycznych bezpośrednio po ich powstaniu jednym z najistotniejszych elementów terapii jest terapia zimnem. Posiadamy w naszej ofercie Ice Horse Cooling Machine firmy Zamar. Ponadto od listopada 2017 badamy skuteczność komory z ciekłym azotem, która daje nam możliwości schłodzenia w jednym czasie większych partii ciała pacjenta.

+

Bieżnia wodna

Dysponujemy bieżnią o regulowanej prędkości, która po wprowadzeniu konia zostaje napełniona wodą do pożądanego poziomu.Terapia ta może być wykorzystywana w celu rehabilitacji konia po zabiegu ortopedycznym, uszkodzeniu ścięgna, wdrażaniu konia w trening jak również jako metoda wspomagająca trening. Jest szczególnie zalecana u koni, które odczuwają ból i dyskomfort w okolicy kręgosłupa. Hydroterapia wspomaga rozbudowę ogólnej muskulatury a szczególnie okolic pleców i szyi, przynosi ulgę mięśniom i stawom po treningach oraz poprawia ich ukrwienie i regenerację.
+

Praca w terenie

Posiadamy trzy w pełni wyposażone ambulanse, które umożliwiają nam pomoc pacjentom poza kliniką.


Osoby do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

Personel

Poznaj zespół kliniki Equi Vet Serwis
+

dr n. wet. Maciej Przewoźny

Po ukończeniu w 2001 roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu wyjechał do pracy w Tierklinik Lüsche Drs Koene, Swagemakers, Schwenzer, Wegert w Niemczech. W tym czasie, w 2004 roku, obronił prace doktorską „Wykorzystanie niektórych białek ostrej fazy w monitorowaniu pooperacyjnym u koni” prowadząc badania u koni po zabiegach artroskopii stawów. Będąc w Niemczech ukończył też staż specjalizacyjny w celu uzyskania tytułu Fachtierarzt fur Pferde oraz wiele kursów doszkalających, głównie z ortopedii. W 2005 roku wrócił do Polski i założył Equi Vet Serwis. Wielokrotnie był lekarzem reprezentacji narodowej w skokach na Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodych Jeźdźców: Schaffhausen 2005, Atenach 2006, Avenches 2007, Praga 2008 oraz na Mistrzostwach Świata w Aachen 2006, Mistrzostwa Europy Seniorów w Skokach Mannheim 2007. Specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. W latach 2007- 2008 ukończył specjalizację z chiropraktyki weterynaryjnej prowadzoną przez specjalistów amerykańskich i niemieckich - IAVC / IVCA. W ostatnich latach brał udział w licznych szkoleniach: ISELP „The Pastern & Foot”, Lingehoeve Diergeneeskunde, Holandia (2011), ISELP „Pelvis”, Bell Equine Clinic, Wielka Brytania (2012), ISELP „Neck & Back”, Hagyard Equine Clinic, USA (2012), ISELP „Fetlock, Metacarpus, Carpus” Clinica Cascina Gufa, Milano, Włochy (2013), ISELP Stifle & Thight, Equine Clinic Lingehoeve, Holandia (2013), ISELP „Shoulder & Elbow", Equine Clinic of Grosbois, Paryż, Francja (2014), CEISELP Diagnostyka ultrasonograficzna zmian w obrębie części obwodowej kończyny konia (kopyto, pęcina, staw pęcinowy). J-M.Denoix. Jahranka, Polska (2018) oraz CEISELP Diagnostyka ultrasonograficzna zmian w obrębie kończyny piersiowej, od stawu barkowego do śródręcza. J-M.Denoix, Jahranka, Polska (2019). Rok rocznie uczestniczy w branżowych konferencjach m.in.: BEVA Congress Birmingham (Wielka Brytania) oraz Proveto Veterinary Sport Horse Congress Full Program, Amsterdam (Holandia). Od 2013 r. współorganizuje i aktywnie uczestniczy w praktycznych kursach organizowanych przez VetPD. Prowadzi wykłady z chirurgii i ortopedii dla studentów weterynarii, kursy dla lekarzy weterynarii, fizjoterapeutów oraz kowali. W wolnych chwilach wraz z rodziną chętnie spędza czas na podróżach i nurkowaniu.

tel.: +48 600 855 362


+

lek. wet. Miłosz Grabski Dipl. ECVS

lek. wet. Miłosz Grabski Dipl. ECVS jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Edynburgu. Po zakończeniu studiów odbył roczny staż kliniczny w Rood&Riddle Equine Hospital w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Dierenkliniek De Bosdreef w Belgii. Po kilku miesiącach pracy w tamtejszej klinice ambulatoryjnej ukończył 3-letnią specjalizację z chirurgii w Szpitalu dla Koni na Uniwersytecie w Bristolu, uwieńczeniem której było otrzymanie statusu członka European College of Veterinary Surgeons oraz tytułu dyplomowanego specjalisty chirurgii. Przed dołączeniem do zespołu EquiVet Serwis, Dr Miłosz Grabski przez 4 lata pracował w szpitalu referencyjnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali, w Szwecji. Jest uczestnikiem wielu sympozjów o charakterze naukowo-dydaktycznym m.in. Advanced Dentistry Course (2011), Regenerative Medicine Course (2011), VDS Prepurchase Examination Course (2011), AO Principles of Equine Fracture Repair (2012), European College of Veterinary Surgerons Summit (2012), Equine Laparoscopy Course (2012), Equine Upper Airway Symposium (2013). American College of Veterinary Surgeons Summit (2014), AO Advanced Equine Fracture Management Course (2015), European College of Veterinary Surgeons Summit (2017), Arthrex Advanced Arthroscopy Course (2019) oraz European College of Veterinary Surgeons Summit (2019). Jest także autorem publikacji z zakresu chorób koni. W klinice Equi Vet Serwis Miłosz głównie zajmuje się chirurgią, a także sprawuje opiekę nad pacjentami stacjonarnymi. W wolnych chwilach podróżuje z rodziną, a na co dzień spaceruje ze swoimi psami.

tel.: +48 506 589 702

e-mail: m.grabski@klinika-konie.com.pl

+

lek wet. Marta Zmiertka


Marta dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2014 roku. Po ukończeniu stażu w Equi Vet Serwis w kwietniu 2015 roku, rozpoczęła pracę w naszym zespole. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kraju i za granicą:
  • Donnington Grove Surgery, Equine Departament, Anglia,

  • Veterinarni klinika Hermanuv Mestec, Czechy,

  • Fachtierärztliche Praxis für Pferde Dr. Volker Niderachel, Florian Hormann, Niemcy,

  • Szpital dla Koni XL-Vet,

  • Equi Vet Serwis dr Maciej Przewoźny.

W czasie ostatnich lat odbyła liczne staże i szkolenia, głównie zagraniczne m.in: WEVA (2013), BEVA (2018) VET PD: Zaawansowane terapie ortopedyczne u koni (2018), Veterinary Sport Horse Congress Jumping Amsterdam (2019), VET PD: USG klatki piersiowej, brzucha i tkanek miękkich (2019).

W klinice Equi Vet Serwis Marta zajmuje się pracą w terenie i opieką nad pacjentami stacjonarnymi, a także anestezjologią oraz wykonywaniem badań rezonansem magentycznym. Jej weterynaryjne zainteresowania to ortopedia, medycyna sportowa i anestezjologia. Jest lekarzem PZJ oraz lekarzem leczącym FEI.

tel.: +48 604 343 802

e-mail: m.zmiertka@klinika-konie.com.pl

+

lek. wet. Hubert Urbaszek

Pochodzący z Opoczna Hubert ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2017 r. Dzięki odbytym w trakcie trwania nauki praktykom w Tierklinik Lüsche w Niemczech dostał się tam na półroczny staż po zdobyciu dyplomu. Kolejne dwa lata spędził na Mazurach pracując z końmi i bydłem mlecznym. Hubert chce rozwijać się zawodowo w dziedzinach ortopedii oraz stomatologii. Do zespołu kliniki Equi Vet Serwis dołączył w grudniu 2019 r., aktualnie jest lekarzem odpowiedzialnym za pacjentów stacjonarnych. W październiku 2019 r. rozpoczął kurs specjalizacyjny z Chorób Koni na UWM w Olsztynie. Odpoczywa biegając, uprawiając wspinaczkę skałkową oraz gotując.

tel.: +48 512 584 231
+

Julie Grabska

Julie ukończyła Mount Ida College w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych jako licencjonowana pielęgniarka weterynaryjna. Następnie rozpoczęła pracę w Rood&Riddle Equine Hospital w Kentucky, gdzie została przełożoną na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii podjęła pracę pielęgniarki chirurgicznej w szpitalu University of Bristol Equine. Poszukując dalszych możliwości rozwoju, Julie kształciła się w anestezjologii i rozpoczęła pracę jako pielęgniarka anestezjologiczna w szwedzkim szpitalu referencyjnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali. Do zespołu Equi Vet Serwis dołączyła wraz ze swoim mężem Miłoszem w 2019 r., gdzie asystuje przy zabiegach chirurgicznych i wykonuje anestezje. W wolnym czasie lubi spędzać czas z rodziną i spacerować ze swoimi psami - Ashby i Louie.
+

Natalia Paprocka

W 2017 r. Natalia zdobyła dyplom technika elektroradiologii, wtedy też rozpoczęła pracę w Equi Vet Serwis jako technik weterynarii. Aktualnie, w pracowni diagnostyki obrazowej, zajmuje się wykonywaniem badań scyntygraficznych. Systematycznie poszerza swoją wiedzę m.in. dzięki uczestnictwu w Equine Scinigraphy Meeting, które odbyło się w Tierklinik Lüsche w październiku 2019 r. Natalia planuje dalszy rozwój w dziedzinie radiologii, zamierza rozpocząć studia magisterskie w tej dziedzinie. Jej pasją, od dzieciństwa, jest jeździectwo. Zdobywała doświadczenie pracując z końmi w Polsce i za granicą oraz czynnie startując w zawodach w skokach przez przeszkody oraz w ujeżdżeniu. Aktualnie pracuje z młodym koniem, z których chciałaby wrócić do sportu.


+

Krzysztof Kujawka

Wraz z lek. wet. Joanną Przewoźną zajmują się kompleksowym zarządzaniem kliniką i czuwają nad prawidłowym jej funkcjonowaniem. Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zdobył dyplom magistra ekonomii na kierunku marketing i zarządzanie z specjalizacją organizacja i kierownictwo. W roku 2011 uczestniczył w konferencji Equine Business Managments Strategies International, która odbyła się w Anglii, gdzie zgłębiał wiedzę z zakresu zarządzania klinikami weterynaryjnymi. Po wypełnieniu obowiązków służbowych w wolnym czasie (choć nie pozostaje go wiele) z pasją oddaje się swoim hobby: siatkówce, fotografii, podróżowaniu, filmowi i książce.


tel.: +48 505 538 537

e-mail: k.kujawka@klinika-konie.com.pl

+

Iwona Dostatnia

Iwona ukończyła Liceum o profilu ekonomiczny oraz Szkołę Policealną uzyskując tytuł Technik Usług Kosmetycznych. Doświadczenia zdobywała pracując w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznania. Do zespołu kliniki dołączyła w 2010 r. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem recepcją. W 2019 r. ukończyła kurs Akademia Komunikacji dla branży weterynaryjnej "Przyjazna recepcja". W wolnych chwilach Iwona lubi biegać, chodzić na basen i spędzać czas z rodziną.

tel.: +48 506 589 684

e-mail: klinika@klinika-konie.com.pl

+

Natalia Omelianchuk

Natalia jest absolwentką Technikum Weterynaryjnego w Poznaniu, ukończyła również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia. W wolnych chwilach Natalia spędza czas z rodziną, dobrą książką i opiekuje się przygarniętymi kociakami.

tel.: +48 506 589 684

e-mail: klinika@klinika-konie.com.pl

+

Stanisław Dziwak


Pan Stanisław zajmuje się obsługą stajni – karmieniem, sprzątaniem boksów oraz wszelkiego rodzaju pracami technicznymi. Dzięki jego pracy i uwadze, nasi pacjenci mają zapewniony najwyższy komfort. Wolny czas poświęca zwierzętom w swoim przydomowym gospodarstwie.
+

Julia Ignasiak

Julia ukończyła Technikum Weterynarii w Trzciance w 2017 r. W klinice Equi Vet Serwis najpierw pracowała jako wolontariusz pomagając w stajni i ambulatorium. W 2018 r. dołączyła do zespołu na stałe. Jest czynną zawodniczką konkurencji powożenia, startuje w rodzinnej ekipie, zarówno jako powożąca, jak i luzak. Poza jeździeckie zainteresowania Julii to gotowanie i poszerzanie swojej wiedzy przyrodniczej.


+

Aleksander Vyshnergi

Aleksander pochodzi z Vatutino na Ukrainie. W Polsce pracuje od 2004 r. Do zespołu kliniki Equi Vet Serwis dołączył w 2018 roku, gdzie pełni zadania stajennego. Wcześniej pracował m.in. przy hodowli bydła. W wolnych chwilach Sasza lubi wędkować.


+

Thorben Schulzekonsultant rezonansu magnetycznego


Dr Thorben Schulze ukończył studia na Uniwersytecie w Hanowerze w 2002 roku. Jego rozprawa doktorska skupiała się na porównaniu mięśnia międzykostnego kończyn miednicznych u koni w obrazach z rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. W latach 2003-2011 pracował w klinice dla koni Burg Mueggenhausen w Niemczech, gdzie zajmował się diagnostyką obrazową oraz diagnostyką i chirurgią ortopedyczną. Od 2004 roku przeprowadzał badania z użyciem rezonansu Hallmarq na koniach stojącyh.
Od 2006 roku Thorben jest konsultantem z zakresu MRI i CT w kilku klinikach dla koni w Europie, od 2011 roku skupiając się wyłącznie na diagnostyce obrazowej i porzucając pracę kliniczną.
Równolegle dr Schulze pracuje na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie prowadzi katedrę diagnostyki obrazowej. Jego badania naukowe i rozprawa habilitacyjna dotyczą wykorzystania MRI i CT u koni.
+

Sarah Puchalskikonsultant II stopnia w zakresie rezonansu magnetycznego i scyntygrafii


Dr Sarah Puchalski ukończyła studia na Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie w 1999 roku. Po studiach odbyła staż w klinice dla koni przy Uniwersytecie w Pensylwanii (1999-2001) a następnie rezydenturę w centrum diagnostyki obrazowej Uniwersytetu Kalifornii w Davis (2001-2005), otrzymując tytuł specjalisty w 2004 roku. Od 2005 doku dr Puchalski była członkiem kadry naukowej Katedry Chirurgii i Radiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UC Davis. Pracę dydaktyczną porzuciła w 2013 roku, aby rozpocząć własną działalność konsultingową z zakresu diagnostyki obrazowej. Z jej usług korzystają liczne kliniki z Ameryki Północnej, Europy, Australii i Afryki. Obecnie stacjonuje w końskiej klinice medycyny sportowej Circle Oaks na Florydzie, a podczas zawodów Winter Equestrian Festival w klinice dla koni Palm Beach na Florydzie. Sarah z zamiłowaniem uprawia skoki przez przeszkody.

Aktualności

Rekrutacja do rotacyjnego Programu Stażowego EVS

Poszukujemy ambitnych, żądnych wyzwań i wygłodniałych wiedzy kandydatów - lekarzy weterynarii - do odbycia 12-miesięcznego stażu rotacyjnego w Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny.Proponujemy współpracę z doświadczonym zespołem w rotacyjnym systemie obejmującym wszystkie obszary naszej działalności: ortopedia, chirurgia, praca w terenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi. Oferujemy zakwaterowanie na miejscu, odpowiednie wynagrodzenie oraz partycypowanie w wielu inicjatywach dydaktycznych. Chcesz pracować w naszym zespole? Wyślij CV na adres j.przewozna@klinika-konie.com.pl i dołącz do teamu #EVS.

Dodano 23.12.2020
Wesołych Świąt!
Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzeniaoraz zbliżającego się Nowego Rokupragniemy złożyćNaszym Klientom, Przyjaciołom, Sympatykommoc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności...

Orthopaedic Rehabilitation of the Equine Athlete

Najbliższe szkolenie VET Pd w Polsce planowane na 20 marca 2021.

Szkolenie “Wrzody u koni - jak z tym żyć?

W dniu 4 października, klinika Equi Vet Serwis dr Maciej Przewoźny i OptiFeed – żywienie koni zapraszają właścicieli koni i wszytskich zainteresowanych na szkolenie “Wrzody u koni - jak z tym żyć?”. Kurs będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie: Choroba wrzodowa u koni (EGUS): leczenie, profilaktyka, żywienie

W dniach 2-3 października, klinika Equi Vet Serwis dr Maciej Przewoźny i OptiFeed – żywienie koni zapraszają lekarzy weterynarii na szkolenie “Choroba wrzodowa u koni (EGUS): leczenie, profilaktyka, żywienie”. Kurs będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej.

Dołącz do zespołu Equi Vet Serwis

Klinika Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny poszukuje LEKARZA WETERYNARII, który w ramach naszego zespołu będzie głównie pracował z klientami w terenie, a także sprawował opiekę nad pacjentami stacjonarnymi w weekendy w ramach dyżurów rotacyjnych. fake rolex

Dodano 10.04.2020
Wielkanocne życzenia
Wielkanocne życzenia

Najlepsze życzenia od całego zespołu Equi Vet Serwis! Fake Audemars Piguet

Diagnostyka obrazowa bez cenzury, czyli jak bezbłędnie wykonać badanie i interpretować obraz

Dwa dni poświęcone wyłącznie diagnostyce obrazowej. Głównie radiologicznej i ultrasonograficznej, ale także zaawansowanym metodom. Intensywne, interaktywne zajęcia w małych podgrupach.

Dentistry Key Skills 1 – teoria i praktyka w rutynowych zabiegach stomatologicznych

Zakres warsztatów obejmuje wszystko, co jest potrzebne lekarzowi, który zaczyna zajmować się stomatologią koni. Jest odpowiedni także dla tych, którzy chcą odświeżyć lub uaktualnić swoje wiadomości dotyczące codziennych, rutynowych zabiegów stomatologicznych. Ten trzydniowy kurs obejmuje teorię, dyskusje i zajęcia praktyczne w zupełnie wyjątkowym wymiarze-ćwiczenia na plastikowych czaszkach, preparatach i ostatecznie na pacjentach. Najbardziej praktyczny kurs dostępny na rynku.

Dodano 24.12.2019
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzeniaoraz zbliżającego się Nowego Rokupragniemy złożyćNaszym Klientom, Przyjaciołom, Sympatykommoc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności...