Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny

Informacje o dotacji WRPO
EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1.: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2.: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski pod tytułem „Budowa centrum B+R w Buku oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii uszkodzeń układu ruchu szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności firmy EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny”.

Celem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie prac B+R, umożliwiających kompleksową i szybką diagnozę oraz terapię w oparciu o nowoczesne technologie weterynaryjne.

Rezultatem projektu będzie nowo wybudowane centrum B+R wyposażone w nowoczesną aparaturę, wdrożenie usług i produktów pilotażowych, wprowadzenie innowacji produktowych oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie .